15 lipca 2024

O mnie

Przez kilka lat napisałem kilkadziesiąt felietonów dla portalu Fronda.pl (ponad 100 publikacji w latach 2017-2019) i przeprowadzić kilkadziesiąt wywiadów z politykami i komentatorami dla tej redakcji (ponad 60 wywiadów w okresie 2019-2020). W przeciwieństwie do wielu znanych i uznanych przedstawicieli mediów w Polsce nie dysponuję potężnym zapleczem redakcyjnym, researcherskim, marketingowym, finansowym czy doradczym, jednak większość zaproponowanych przeze mnie analiz i wniosków okazuje się wyjątkowo trafna.

W maju 2020 napisałem i opublikowałem 5 esejów pandemicznych, jesienią tego roku 2 kolejne. Wszystkie znajdują się w książce Globalny Bunt Elit. Rewolucja Pandemiczna 2020. Kroniki pandemii opublikowanej w pierwszych dniach listopada 2020 r.

Sławomir A. Danilczuk