15 lipca 2024

Globalny Bunt Elit – nieodwracalna przebudowa Świata

Równo rok temu ukazał się drukiem Globalny Bunt Elit. Książka, która była próbą zrozumienia i opisania tego co dzieje się ze współczesnym światem za przyczyną zjawiska określonego mianem pandemii covid-19. Większość tekstów z tej ksiązki powstała w maju 2020 r., zaledwie dwa miesiące od wprowadzenia pierwszych obostrzeń i lockdownów. Analizy przyczyn i założenia dotyczące możliwych skutków widocznych już wówczas procesów były jednoznaczne, jednak w publikacji zostały zaprezentowane w dosyć łagodny, często ogólnikowy sposób, tak aby skrajnością tez i twierdzeń nie narazić się na etykietę foliarza czy oszołoma.

Dziś po półtora roku, obserwując konkretne posunięcia rządów, korporacji cyfrowych, koncernów farmaceutycznych, zdając sobie sprawę z zainicjowanych procesów społeczno-polityczno-gospodarczych, możemy się przekonać, że analizy i projekcje zawarte w Globalnym Buncie Elit sprawdzają się jedna po drugiej. Oto kilka tez, twierdzeń i założeń opisanych książce do której większość teksów powstała jeszcze przed publikacją Wielkiego Resetu Klausa Schwaba.

*Zjawisko definiowane jako pandemia, światowa plaga, globalna zaraza, nazwane powszechnie pandemią COVID-19 jest projektem polityczno-społeczno-gospodarczo-medialnym, i jako zjawisko spełniające obiektywne kryteria medyczne- nie istnieje.

*COVID-19 nie jest nieuleczalną, śmiertelną chorobą, nad którą współczesna medycyna nie mogłaby zapanować.

*Projekt pandemiczny zainicjowany w 2019 r. służy do nieodwracalnej przebudowy Świata Zachodu.

*Projekt pandemiczny nie jest przypadkowym wydarzeniem. Jest doskonale zaplanowanym i konsekwentnie wdrażanym przez globalne elity działaniem, które wykorzystują do jego realizacji media, korporacje i lokalne rządy krajów zachodnich. Odkrywane i coraz szerzej publikowane dokumenty i analizy potwierdzają rozmyślny charakter covidowej pandemii.

*Liberalna demokracja i wolnorynkowy kapitalizm są w sposób bezceremonialny wygaszane i likwidowane.

*Trwa proces niszczenia małych i średnich przedsiębiorstw, odebrania własności, pozbawienie dochodów, obniżenie warunków życia, sukcesywnego obniżenia społecznych oczekiwań.

*Dotychczasowe style życia społeczeństw zachodnich są unieważniane, anulowane – systematycznie ograniczany jest swobodny dostęp do pracy, zakupów, rozrywki, podróży, restauracji, do miejsc kultury i wypoczynku.

*Następuje sukcesywne ograniczanie i reglamentacja praw podstawowych, które do niedawna uważane były za oczywiste, trwałe, bezwzględnie należne jednostkom i grupom społecznym.

*Projekt pandemiczny sterowany jest medialnie z wykorzystaniem świata eksperckiego; społeczeństwa najbardziej zdawałoby się wolnych państwa świata są godowe podporządkować się tej manipulacji w sposób jeszcze bardziej uległy niż można to było wcześniej przewidzieć.

*Systemy eksperckie zdradziły społeczeństwa zachodnie, którym winny były służyć; lekarze, naukowcy, dziennikarze, politycy, prawnicy, służby specjalne, NGO’sy, instytucje międzynarodowe pozostawiły społeczeństwa zachodnie samym sobie.

*Cały system zabezpieczenia, system bezpieczeństwa społeczeństw zachodnich implodował.

*Szczepionka jest narzędziem wielozadaniowym, prowadzącym z jednej strony do ograniczania praw, zaś z drugiej do transhumanizmu, opartego na modyfikacjach genetycznych i implementacji cyfrowych technologii.

*Potwierdza się rola Chin w projekcie pandemicznym; Chiny są cichym sponsorem i protektorem Rewolucji Pandemicznej, przebudowy Świata Zachodu.

*Stany Zjednoczone przestały być gwarantem eksportowanych dotąd przez to państwo systemów, tj. liberalnej demokracji i wolnorynkowego kapitalizmu; nowym, globalnym hegemonem są Chiny, dlatego też w świecie Zachodu, w tym również w USA, wdrażany jest nowy systemem: cyfrowy totalitaryzm na wzór chiński.

*Świat Zachodu dzięki lokalnym rządom i globalnym korporacjom jest właśnie przebudowywany w system totalitarnej kontroli na wzór chiński. Wystarczy wziąć pod uwagę przykłady Włoch, Australii, Nowej Zelandii czy Kanady.

*Niemal niezauważalnie wdrażany jest system powszechnej inwigilacji, cyfrowej, globalnej kontroli, z wykorzystaniem informacji o nas samych, przejawiający się w projektach paszportów szczepionkowych, projektach ID20202 czy zielonego ładu; już wkrótce z wykorzystaniem internetu rzeczy, 5G i 6G.

*Nie ma i nie będzie powrotu do dawnego systemu, przedpandemicznej rzeczywistości – wszyscy którzy liczą na powrót do Starej Normalności przeżyją rozczarowanie.

Globalny Bunt Elit miał być ostrzeżeniem przed tym co może nas czekać, jeśli pozwolimy globalnym elitom i wykorzystywanym przez nie rządom państw zachodnich prowadzić dalej covidowy projekt. Po wyszczepieniu w Polsce ok. 50% społeczeństwa, a w innych krajach zachodnich 70% czy nawet 80% eksperymentalnym preparatem o niewiadomym składzie widzimy, jak sprawnie działa machina pandemiczna i jak łatwo kolejne społeczeństwa uginają się pod naporem pandemicznego walca.

Przekroczyliśmy projekcje Billa Gatesa, które rok temu wydawały się szalone i niedorzeczne . Nie tylko wyszczepiamy populację całego globu czy całych społeczeństw poszczególnych państw. Eksperymentalne preparaty genetyczne o nie do końca wiadomym składzie podawane są w niektórych państwach po raz trzeci i czwarty.

Społeczeństwa są i będą przebudowywane, ponieważ takie decyzje zapadły na najwyższych szczeblach globalistycznej władzy. Patronem dominującego już wkrótce systemu polityczno-społeczno-gospodarczego przestają być Stany Zjednoczone a stają się Chiny – cichy sponsor i patron zachodnich elit i samego projektu pandemicznego. Zmienia się światowy hegemon. Dotychczasowy traci wpływy, władzę, możliwości oddziaływania. Przebudowuje i podporządkowuje swoje społeczeństwo regułom gry nowego hegemona – Chin.

Bez zdecydowanego sprzeciwu większości społeczeństw, bez buntu mas przeciwko własnym elitom i rządom, w perspektywie miesięcy nie lat, zostaniemy wtłoczeni w system totalitarny, cyfrowy system totalitarny, z którego nie będzie już ani wyjścia ani ucieczki.

Odpowiedzią na globalny reset jest reset lokalny, jest lokalny bunt, odłączenie się od systemu zanim stanie się on na tyle szczelny, że nie będzie z niego ucieczki. Czas zacząć działać. Wszyscy, którzy chcą ochronić swoje rodziny i resztki upadającego świata nie mogą czekać na panów Gadowskiego, Sumlińskiego, Szlachtowicza, Pospieszalskiego, Bąkiewicza czy Danilczuka, po to, żeby oni coś zrobili, coś zmienili. Społeczeństwa muszą natychmiast zacząć się organizować, tworzyć grupy formalne i nieformalne, stowarzyszenia, podmioty niezależne od władzy centralnej i przywiezionych w teczkach liderów. Walec pandemiczny nie przestanie przeć naprzód. Pandemia nie skończy się do czasu wprowadzenia systemu totalitarnego na wzór chiński.

Odpowiedzią na rewolucję elit, na rewolucję a rebours, musi być powszechny bunt mas. Odpowiedzią musi być kontrrewolucja, ze wszystkimi jej konsekwencjami, nawet najbardziej krwawymi. W przeciwnym razie staniemy się niewolnikami w totalitarnym świecie cyfrowej kontroli.

Sławomir A. Danilczuk

Autor książki: Globalny Bunt Elit. Rewolucja Pandemiczna 2020. Kroniki Pandemii