24 kwietnia 2024

Lokalny Reset – przeciw antyludzkiej przebudowie Świata

„Nawet jeśli będziemy mieli zero przypadków i będziemy zaszczepieni podwójną dawką w 80%, nadal będziemy musieli respektować reguły dotyczące szczepień, dystansu społecznego, noszenia maseczek. Tak długo jak będzie wirus Delta, i jak długo śmiertelny COVID jest wokół nas, zawsze będziemy musieli respektować te zasady.”

– oświadczyła w ostatnich dniach Gladys Berejiklian, premier Nowej Południowej Walii, najbardziej zaludnionego stanu w Australii.

Pandemia nigdy się nie skończy! Projekt pandemiczny będzie bezwzględnie kontynuowany. W obecnej lub nowej formie. Z modelu pandemicznego płynie zbyt wiele korzyści, żeby ten projekt mógł zostać zakończony. Zniewalanie jednostek i społeczeństw będzie się pogłębiać. Zniewolenie przy pomocy dezinformacji, propagandy, szantażu moralnego, przymusu szczepionkowego, paszportów covidowych, segregacji sanitarnej na wzór apartheidu, wyłudzeń ekonomicznych, pozbawiania wpływu na władzę, opresji prawnych, przemocy państwa i sił porządkowych, technologii, cybertechnologii, biocybernetyki. Od pandemii nie ma odwrotu. Pandemiści, czyli rządy działające w imieniu i na zlecenie globalnych elit, nie zrezygnują z projektu pandemicznego i pandemicznej rewolucji bez względu na dane statystyczne, badania naukowe czy wskaźniki gospodarcze. Projekt pandemiczny musi zostać doprowadzony do końca.

Pomimo pełnej świadomości, że mamy do czynienia z fałszywą pandemią, w skali globalnej i w skali lokalnej (co wynika również z przecieku maili ministrów i doradców premiera), rządy wprowadzają ograniczenia, restrykcje, segregację sanitarną i kontrolę, której zakres przekracza regulacje Stanu Wojennego z 1981 r. Będące w przygotowaniu sejmowym rozwiązania prawne wskazują, że zdrowi ludzie będą mogli być izolowani, aresztowani i poddawani medycznym eksperymentom bez świadomej zgody, bez nakazów prokuratorskich czy postanowień sądowych.

Ograniczenie praw, bezpodstawne pozbawianie wolności, segregacja sanitarna na wzór apartheidu i przymus udziału w eksperymentach medycznym. To na początek – na obecnym eksperymencie szczepionkowym się nie skończy. Najbliższa przyszłość przyniesie nam eksperymenty biocybernetyczne, cyfrową inwigilację i kontrolę, wpływanie na wolną wolę za pomocą gotowych do użycia, zaawansowanych technologii.

Dotychczasowe narzędzia inżynierii społecznej nadal nie są wystarczające, żeby przynieść zleceniodawcom spodziewane efekty. Dezinformacyjna wojna rządów państw narodowych ze społeczeństwami, propaganda fałszywych treści, zastraszanie i moralny szantaż, kaganiec poprawności politycznej wraz z oskarżeniami o stosowanie mowy nienawiści w przypadkach mówienia prawdy, czy wreszcie cenzura, wykluczenie medialne, społeczne, czy wykluczenie prawne (areszty) oraz covidowa izolacja.

Przymusowa, wielotygodniowa kwarantanna, bez nakazu prokuratorskiego czy postanowienia sądu, na podstawie decyzji służb sanitarnych, stanie się jednym z podstawowych narzędzi wymuszania posłuszeństwa szczepionkowego i chipowego do czasu uruchomienia systemu przymusu technologiczno- cybernetycznego.

Pandemiści wykorzystują nasze nawyki, codzienne przyzwyczajenia, zaufanie do systemu, pokładanie wiary w instytucjach, zaufanie do władz rządowych i samorządowych, do ekspertów i służb. Za cenę utrzymania ułudy dotychczasowego stylu życia w karykaturalnej formie, za mrzonkę dotychczasowego sposobu spędzania wolnego czasu, miliony osób dają się zaszczepić, poddają się eksperymentowi medycznemu, pozwalają wstrzykiwać sobie preparat farmakologiczny o niewiadomym składzie, o groźnych skutkach ubocznych, o niewiadomych nadal efektach długofalowych.

Miliony ludzi poddają się segregacji sanitarnej za namiastkę obietnicy wyjścia do kina, wizyty w teatrze, muzeum, spędzenia wieczoru do restauracji, wyjazdu na Teneryfę czy Zanzibar. Setki tysięcy osób są gotowe poddać się eksperymentowi medycznemu za mglistą obietnicę wygrania hulajnogi lub skutera w loterii szczepionkowej.

Musimy pamiętać, że projekt pandemiczny zaowocował zdradą systemów eksperckich, zdradą naukowców, lekarzy, służb i władz. Zdradą mająca na celu doprowadzenie do obalenia dotychczasowych systemów: demokracji i kapitalizmu. (W zdecydowanej większości) urzędnicy państwowi i samorządowi, lekarze, księża i hierarchowie kościelni, ludzie nauki, policja, wojsko, pracownicy służb specjalnych, eksperci przestali liczyć się z interesem społeczeństw. Z interesem tych, którzy dotąd łożyli na ich wykształcenie i utrzymanie. Z interesem tych, którzy byli źródłem ich powodzenia, standardu życia, prestiżu.

System urzędniczy i ekspercki, porzucając służbę społeczną przeszedł na usługi rządów i korporacji, widząc nowe źródło dochodów i korzyści. Do czasu.

Czeka nas totalitaryzm na wzór obecnego ustroju chińskiego, podniesiony do sześcianu. Czeka nas wprowadzenie powszechnego sanitaryzmu, paszportów pandemicznych i kredytu społecznego, reglamentacja dóbr podstawowych– energii, jedzenia, przestrzeni publicznej i przestrzeni życiowej, dostępu do pieniędzy, do usług i służby zdrowia. Czekają nas zamordyzm, represje, aresztowania i eliminacja opornych jednostek i niewygodnych grup społecznych.

Stan wojenny czy okres stalinowski były jedynie niewinną igraszką, karnawałem wolności w porównaniu z tym co nas czeka w najbliższych latach.

Jesteśmy w stanie wojny. Wojny systemu totalitarnego na wzór chiński z pozostałościami zachodniej demokracji i wolnorynkowego kapitalizmu, opartymi na rzymskim prawie, greckiej filozofii i chrześcijańskim miłosierdziu. Wojny, w której przeciwko społeczeństwom państw zachodnich wystąpiły ich rządy, nadzorowane i sponsorowane przez globalne elity sprzymierzone z komunistycznymi Chinami.  

Pod pozorem pandemii wprowadzane są rozwiązania i regulacje prawne, które dadzą rządzącym narzędzia do panowania nad losem podlegających im ludzi. Prawa te dadzą rządzącym możliwość wykorzystywania przeciwko jednostkom i społecznościom aparatu sanitarno- medycznego, aparatu przymusu bezpośredniego i wojska (patrz m.in. druk 1449).

Jesteś i będziesz zniewalany za pomocą prawa, propagandy, medycyny i cyfrowej technologii.

Czas się temu sprzeciwić! Czas temu przeciwdziałać!                                

Nie pozwól na to, by antyludzkie prawo, pozwalające niszczyć człowieka, społeczności i państwa było uchwalane przez reprezentantów, którym Ty płacisz. To oni przysięgali „rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.”

Tylko presja ma sens! Tylko sprzeciw ma sens! Tylko bunt przeciw opresyjnemu systemowi ma sens!

Lokalny Reset, Foto: SAD

Lokalny Reset

Świat, który już nie wróci

 • Zapomnij o swoim dotychczasowym stylu i sposobie życia – one będą sukcesywnie zmieniane, redukowane; nie wrócą już w formie sprzed pandemii.
 • Zapomnij o wygodnym świecie rozpasanej konsumpcji- rozrzutnych zakupach, przytulnych restauracjach, dalekich podróżach, szalonych wakacjach, beztroskich spotkaniach z przyjaciółmi, spontanicznych wypadach za miasto – ten świat już nie wróci.
 • Zapomnij o złudnym poczuciu bezpieczeństwa, przewidywanej przyszłości i względnej stabilności, jakie dawały Ci liberalna demokracja i wolnorynkowy kapitalizm – one już nie wrócą.
 • Zapomnij o dotychczasowych prawach, przysługujących Ci z definicji przywilejach; zapomnij o tym, co w dotychczasowym świecie wydawało Ci się naturalne, oczywiste, należne, niezmienne- Twoje prawa i swobody będą ograniczane i będą Ci odbierane z każdym kolejnym dniem.
 • Twoje dotychczasowe nawyki, przyzwyczajenia i oczekiwania są wykorzystywane przeciwko Tobie, żeby odebrać Ci wolność i prawo swobodnego wyboru.
 • Pandemiści wykorzystują Twoje przyzwyczajenie do spokoju, do bezpieczeństwa, do wyobrażeń o przewidywalnej, szczęśliwej przyszłości. 
 • Życie w świecie Nowej Normalności nie będzie przypominać świata, który rozumiesz, który znasz, który dziś widzisz z okien swojego domu i biura.

Prawa i zasady Starej Normalności

 • Przypomnij sobie podstawowe prawa i zasady, na których została zbudowana cywilizacja zachodnioeuropejska: 10 Przykazań Bożych, Główne prawdy wiary, Pięć przykazań kościelnych, Siedem grzechów głównych, Pięć warunków sakramentu pokuty. Kieruj się zasadami prawdy, dobra i piękna, i Cnotami Boskimi: Wiarą, Nadzieją i Miłością. Przypomnij sobie Katechizm. To proste.
 • Ogranicz do minimum korzystanie z technologii cyfrowych. Daj odpocząć umysłowi i oczom. 
 • Szukaj niezależnych źródeł informacji: czytaj, sprawdzaj dane, weryfikuj fakty.
 • Wykazuj najdalej posuniętą ostrożność i nieufność wobec komunikatów, informacji, decyzji, a w szczególności w stosunku do rozwiązań prawnych generowanych i ogłaszanych przez ośrodki władzy lokalnej, rządowej i międzynarodowej.
 • Unikaj propagandy mainstreamowych mediów. Wyłącz telewizor.

Buduj społeczność z ludźmi, których znasz

 • Rozpocznij poważne, szczere rozmowy na temat otaczającego Cię, zmieniającego się świata z najbliższymi, rodziną, znajomymi, przyjaciółmi, współpracownikami.
 • Poznaj swojego sąsiada i postaraj się z nim zaprzyjaźnić – już wkrótce to może być jedyny Twój realny przyjaciel.
 • Rozpocznij rzeczowe i konkretne rozmowy z lokalnymi radnymi, urzędnikami, lekarzami, prawnikami, policjantami, księżmi, zakonnikami, o czekającej nas przyszłości i ich ewentualnej roli w zbliżającej się Nowej Normalności. Rozpocznij takiej rozmowy z każdym z osobna.
 • Wspieraj lokalny biznes, lokalnych usługodawców i producentów. Wspieraj funkcjonowanie lokalnych bazarków, sklepów i punktów handlowych. Kupuj tylko u swoich.
 • Buduj wspólnotę w oparciu o kontakty bezpośrednie, o ludzi których znasz, z którymi masz bezpośredni kontakt; buduj lokalne sieci wzajemnych kontaktów bezpośrednich.
 • Staraj się odbudować lokalne więzi społeczne i społeczne zaufanie (przyjacielskie, rodzinne, sąsiedzkie, towarzyskie) w oparciu o zasady, prawa i wartości, w oderwaniu od dotychczasowego, konsumpcjonistycznego stylu życia.
 • Szukaj informacji ze źródeł niezależnych od władz, poza oficjalną propagandą; gromadź sprawdzone informacje i rzetelną wiedzę; buduj świadomość tego co tak naprawdę dzieje się ze współczesnym światem.
 • Sobie i innym zadawaj podstawowe pytania i szukaj na nie konkretnych odpowiedzi.

*Jeżeli istnieją skuteczne, sprawdzone lekarstwa (takie jak amantadyna, iwermektyna, hydroksychlorochina) to dlaczego nie są powszechnie stosowane, wykorzystywane w leczeniu COVID19?

*Jeśli szczepionki nie są skuteczne i mogą być skrajnie niebezpieczne, to z jakich powodów cała populacja globu ma zostać nimi wyszczepiana, wielokrotnie, licznymi dawkami?

*Jeżeli pandemia nie jest tak niebezpieczna jak mniemano na początku, to dlaczego wprowadzane są wciąż nowe restrykcje, ograniczenia, lockdowny, sankcje prawne i karne?

*Jaki system społeczno- gospodarczo-polityczny będzie dominował w świecie, jeśli wolnorynkowy kapitalizm i liberalna demokracja przestaną być rzeczywistymi systemami operacyjnymi Świata Zachodniego?

 • Oczekuj i wymagaj prawdy, uczciwości, rzetelności, solidności, karania nieprawidłowości i nieuczciwości. Reaguj zdecydowanie.
 • Pamiętaj, nie jesteś sam! Ludzi myślących w sposób podobny do Ciebie jest wielu!

Pandemiści wykorzystają każdą okazję, żeby posunąć się o krok dalej

 • Pandemiści nie zrezygnują z prowadzenia projektu pandemicznego- on przynosi im zbyt wiele korzyści, władzy, bezkarności.
 • Pandemiści nie zawahają się wykorzystać każdej słabości, każdego przejawu niepewności czy niezdecydowania, byle tylko posunąć projekt pandemiczny o kolejny krok dalej, byle móc nałożyć na Ciebie kolejne ograniczenia, kolejne z pozoru bezsensowne obowiązki, zmusić Cię do kolejnych, szkodliwych eksperymentów społecznych i medycznych. 
 • Nie oczekuj od pandemistów rozsądku, racjonalizmu, zrozumienia, współczucia, litości, empatii- oni będą wprowadzać projekt pandemiczny wbrew logice, wbrew nauce, pomimo ludzkiego cierpienia prowadzącego do choroby lub śmierci.
 • Szczepionka pandemiczna to niespotykany w historii ludzkości globalny eksperyment medyczny.
 • Pandemii COVID-19 nie ma! Są bakterie, są wirusy, w tym koronawirusy, jest globalny projekt pandemiczny, ale pandemii czy epidemii koronawirusa jako zjawiska medyczno- sanitarnego po prostu NIE MA!
 • Pandemiści są o kilka kroków przed nami; dysponują scenariuszami, planami, projekcjami przekraczającymi nasze najśmielsze wyobrażenia, nasze codzienne, zdroworozsądkowe myślenie. Pandemiści liczą się ze stratami idącymi w setki milionów istnień ludzkich. Nie oczekuj, że będziesz jednym z tych, któremu akurat może się udać. 

Przeciwstawiaj się pandemicznemu zniewalaniu

 • Nie pomagaj władzy lokalnej ani władzy centralnej w realizacji projektu pandemicznego- nie współpracuj z urzędnikami w sprawie wprowadzania i nadzorowania przymusów, ograniczeń i restrykcji pandemicznych.
 • Reaguj na represje, łamanie praw konstytucyjnych, wymuszanie eksperymentów medycznych przez pracodawców, urzędników i przełożonych; to co dziś dzieje się koledze, znajomemu, współpracownikowi, jutro może stać się udziałem Twoim i Twoich bliskich.
 • Nie poddawaj się szczepionkowej propagandzie- pamiętaj, masz wybór! Preparaty szczepionkowe na COVID są nadal w fazie eksperymentu medycznego. Żadna instytucja w Polsce nie bada faktycznego składu preparatów wstrzykiwanym masowo Polakom! Masz prawo powiedzieć NIE! Masz prawo chronić swoje ciało i swoje zdrowie.
 • Szczepionki nie były, nie są i nigdy nie będą sposobem na zakończenie pandemii; one są jedynie narzędziem w rękach rządów prowadzących projekt pandemiczny w imieniu międzynarodowych elit.
 • Nie poddawaj się szantażowi szczepionkowemu w pracy- masz wybór: możesz stracić albo pracę albo życie (nie tylko doczesne). Pamiętaj- to tylko praca!
 • Rozliczaj władzę lokalną i centralną ze wszystkich informacji, komunikatów, posunięć, decyzji. Wykorzystuj prawo wynikające z zapisów Konstytucji, dopóki jeszcze możesz. Już wkrótce zwykły urzędnik sanitarny będzie mógł Cię uwięzić na wiele tygodni. W trybie natychmiastowym.
 • Nie pozwól krzywdzić dzieci; nie pozwól by stały się przedmiotem szczepionkowych czy edukacyjnych eksperymentów. Wywieraj presję, okaż zdecydowany sprzeciw nawet jeśli miałoby to pociągnąć za sobą czynny opór.
 • Musisz mieć świadomość, że Twoje działania będą wymagały siły, rozwagi, zdecydowania, poświęcenia, nieustępliwości, zaangażowania; będą wiązały się z nieprzyjemnościami, niewygodami, szykanami, może nawet represjami; przygotuj się na nie – musisz być na to gotowy podejmując walkę o przetrwanie swoje i swoich bliskich, podejmując walkę o życie.

Przygotuj się na niespokojny czas

 • Nie gromadź pieniędzy, gromadź żywność, opał, zapasy wody i paliwa; gromadź wokół siebie rodzinę, znajomych, przyjaciół.
 • Zabezpiecz swój dom w podstawowe narzędzia, niezależne źródła energii, ciepła i źródła światła, na tyle na ile to możliwe. 
 • Nie pozwól pozbawić się niezależnych od rządu źródeł ciepła, ogrzewania domów, budynków gospodarczych i firm- szantaż energetyczny będzie jednym z narzędzi wymuszania podporządkowania i posłuchu.
 • Zacznij tworzyć i organizować systemy łączności lokalnej, niezależne od oficjalnych źródeł energii elektrycznej i operatorów telekomunikacyjnych.
 • Postaraj się zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę na najbliższe 3-4 lata – ten czas może okazać się kluczowy.
 • Sprawdź czy twoi sąsiedzi i znajomi są zabezpieczeni na taki okres. W razie potrzeby postaraj się doradzić i pomóc.
 • Przeczytaj Konstytucję RP. Sam lub z najbliższymi. Bez towarzystwa naganiaczy w zadrukowanych koszulkach.
 • Przygotuj się na kolejne szokujące informacje, społeczne i polityczne wstrząsy, awarie infrastruktury i zamachy terrorystyczne; na kolejne ograniczenia, restrykcje, represje, lockdowny; na blokady dostaw energii, dostępu do internetu, lekarstw, jedzenia i wody.
 • Przygotuj się na walkę: na walkę o siebie, o swoją rodzinę, o najbliższych. Przygotuj się na walkę o przetrwanie, walkę o przeżycie, walkę o wszystko. Wbrew obecnej oficjalnej propagandzie nadchodzący świat nie będzie miejscem bezpiecznym.

To Ty jesteś gospodarzem Tego Świata!

„Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi.” (Biblia Tysiąclecia)

Rozpocznij Lokalny Reset. Zacznij działać w swoim sąsiedztwie, w swojej okolicy, dzielnicy, w swojej wsi, miejscowości, w swoim mieście. Zacznij od siebie i wymagaj od siebie. Zaangażuj najbliższych i wymagaj od najbliższych. Zaangażuj ludzi aktywnych społecznie, politycznie, religijnie i stawiaj przed nimi konkretne wymagania! Zadawaj pytania, formułuj oczekiwania i nie daj się zbyć byle czym!

Wywieraj presję na urzędników, na radnych, na nauczycieli, lekarzy, naukowców, prawników, policjantów, żołnierzy, na księży, zakonników, polityków, posłów, senatorów, ministrów, na premiera i prezydenta! Oni wszyscy otrzymali wykształcenie za Twoje pieniądze i są wynagradzani z Twoich pieniędzy! Swój status społeczny i poziom życia zawdzięczają właśnie Tobie!

Oni pełnią służbę! Wezwij ich do spłacenia długu wobec społeczeństwa!

Pamiętaj, to oni wszyscy mają służyć Tobie a nie Ty im!

To jest walka o przetrwanie! To jest walka o życie! Nie bądź bierny! Czasu pozostało naprawdę niewiele.

Innego scenariusza po prostu nie ma.

Sławomir A. Danilczuk

Autor książki Globalny Buntu Elit. Rewolucja Pandemiczna 2020. Kroniki pandemii.